Công ty Phân Bón Phú Định

Dịch vụ dây mạng lưới

Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cần có sự kiểm soát nghiêm ngặt những loại thực phẩm đang tiêu thụ:

  • IPP (Chương trình bảo quản đồng nhất) truy tìm nguồn gốc những sản phẩm cụ thể, như  đậu nành không biến đổi gen, từ khi còn đang trồng trên những cánh đồng ở Brazil cho đến khi đưa vào xử lý tại nhà máy ở Châu Âu.
  • Giám sát kiểm tra tất cả nhà cung ứng trong dây chuyền để đảm bảo họ lưu trữ mọi ghi nhận về sản phẩm mà họ đang quản lý.
  • Phân loại tại hiện trường / kinh doanh nội địa: Hỗ trợ các công ty kho vận đạt được lợi nhuận cao nhất từ mùa màng bằng việc phân loại và pha trộn đúng cách.

Bài viết khác

Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng

Danh mục khách hàng được thiết lập đối với tất cả tổ chức trong dây chuyền cung cấp lương thực & thực...

Dịch vụ hàng hoá

Dịch vụ hàng hoá

Dịch vụ nông sản của SGS cung cấp dịch vụ đến tất cả phân khúc thị trường- từ hạt đến chất lỏng, sơ,...