Công ty Phân Bón Phú Định

Dịch vụ hàng hoá

Dịch vụ nông sản của SGS cung cấp dịch vụ đến tất cả phân khúc thị trường- từ hạt đến chất lỏng, sơ, đường, trái cây, cocoa, cà phê, ..…

Bài viết khác

Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng

Danh mục khách hàng được thiết lập đối với tất cả tổ chức trong dây chuyền cung cấp lương thực & thực...

Dịch vụ Tài chính thương mại

Dịch vụ Tài chính thương mại

Để giảm thiểu rủi ro tài chính trong kinh doanh, người vay có thể đề nghị với người cho vay quyền đảm...