Công ty Phân Bón Phú Định

Dịch vụ khách hàng

Danh mục khách hàng được thiết lập đối với tất cả tổ chức trong dây chuyền cung cấp lương thực & thực phẩm- từ các nhà kinh doanh đến các đại lý phân phối và cuối cùng là người tiêu dùng; các tổ chức viện trợ lương thực, ngân hàng  và các công ty bảo hiểm. Các nhà sản xuất và nông dân sắp xếp theo một hệ thống đang ngày càng trở thành khách hàng thường xuyên của SGS.

Bài viết khác

Dịch vụ hàng hoá

Dịch vụ hàng hoá

Dịch vụ nông sản của SGS cung cấp dịch vụ đến tất cả phân khúc thị trường- từ hạt đến chất lỏng, sơ,...

Dịch vụ Tài chính thương mại

Dịch vụ Tài chính thương mại

Để giảm thiểu rủi ro tài chính trong kinh doanh, người vay có thể đề nghị với người cho vay quyền đảm...