Công ty Phân Bón Phú Định

Dịch vụ Tài chính thương mại

Để giảm thiểu rủi ro tài chính trong kinh doanh, người vay có thể đề nghị với người cho vay quyền đảm bảo hàng hoá. Quyền thế chấp này đảm bảo cho việc hòan trả nợ vay. Thông qua Thỏa thuận đảm bảo cho việc thanh toán, SGS đóng vai trò như người giám sát việc thế chấp đại diện cho người cho vay, có thể là ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Hàng hóa chỉ được giải phóng bởi SGS một khi nhận chỉ thị từ ngân hàng (hoặc người cho vay).

Phân loại tại hiện trường / kinh doanh nội địa: Hiệu quả của sự linh động và giá thành của dịch vụ này cho phép người cho vay sử dụng chúng như một công cụ nâng cao tín dụng. Nó giúp tạo ra sự thuận lợi để thiết lập cơ cấu tài chính.

SGS e.Certificate/Digitr@de, một phiên bản kỹ thuật số mọi giấy tờ cho phép thúc đẩy dòng di chuyển của nó từ đó đẩy nhanh doanh thu tín dụng và giảm bớt thời gian cần thiết để hoàn tất một phiên giao dịch.

Bài viết khác

Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng

Danh mục khách hàng được thiết lập đối với tất cả tổ chức trong dây chuyền cung cấp lương thực & thực...

Dịch vụ hàng hoá

Dịch vụ hàng hoá

Dịch vụ nông sản của SGS cung cấp dịch vụ đến tất cả phân khúc thị trường- từ hạt đến chất lỏng, sơ,...