Công ty Phân Bón Phú Định

Dịch vụ thương mại

Ngay từ lúc khởi thủy vào năm 1878 Tập đoàn SGS chúng tôi đã nhận thấy nhu cầu tất yếu của việc đại diện cho người mua hàng tại thời điểm xếp và dỡ hàng. Vì vậy, SGS đã thành lập một mạng lưới chuyên gia và phòng thí nghiệm ở những bến cảng chính để đảm bảo các điều khoản trong hợp đồng được thực hiện đúng. Đồng thời giấy chứng nhận của SGS phản ảnh về trọng lượng, số lượng bao và chất lượng hàng hóa được xem như chứng từ thanh toán chính đối với người mua.

Với kinh nghiệm bao quát trong điều hành hoạt động của cảng, SGS có thể cung cấp những dịch vụ để hạn chế rủi ro mà các nhà kinh doanh phải đương đầu.

Dịch vụ Giải pháp bảo đảm kinh doanh (GBS) của SGS đảm bảo cho sự sai biệt trọng lượng họặc chất lượng xếp và dỡ hàng. GBS còn bao gồm bảo hiểm hàng hải và loại bỏ hàng hóa bị sâu bọ phá hoại.

Bài viết khác

Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng

Danh mục khách hàng được thiết lập đối với tất cả tổ chức trong dây chuyền cung cấp lương thực & thực...

Dịch vụ hàng hoá

Dịch vụ hàng hoá

Dịch vụ nông sản của SGS cung cấp dịch vụ đến tất cả phân khúc thị trường- từ hạt đến chất lỏng, sơ,...