Công ty Phân Bón Phú Định

NPK 19-19-19 Vua nuôi trái

Mã sản phẩm: CC-04

Giá bán: 0đ/kg

Vua to trái. Phân bón U-3. ( 19-19-19) dòng cao cấp. Thành phần N (tổng) = 19 %, P2O5 ( hửu hiệu) = 19 % và K2O (hửu hiệu) = 19 % có bổ sung  vi lương cao cấp dạng chelate.  nguyên liệu hoàn toàn nhập khẩu từ ISRAEL. Tan hoàn toàn trong nước