Công ty Phân Bón Phú Định

DAP DIAMONI PHOSPHATE

Mã sản phẩm: DL-05

Giá bán: 0đ/kg

DyAmonium Phosphate (DAP) công thức : (NH4)2HPO4

Tan hoàn toàn, tinh khiết, dùng làm nguyên liệu sản xuất bón lá hoặc tưới nhỏ dọt