Công ty Phân Bón Phú Định

Chelate sắt - Fe-6 - (BỈ)

Mã sản phẩm: VL-1A

Giá bán: 0đ/kg

  • EDDHA ( SẮT NÂU)
  • Iron Fe soluble in water .............................. 6,0 % w/w
  • Total Iron ( Fe ) chelated ............................. 6,0 % w/w
  • Iron (Fe) chelated by ortho - ortho EDDHA ...  3,2 % w/w
  • The pH range guaranteeing acceptable stability of the chelate fraction is 3 - 10