Công ty Phân Bón Phú Định

SULPHATE KẼM ZnSO4-7H2O

Mã sản phẩm: VL-03

Giá bán: 0đ/kg

Phân Kẽm ( ZnSO4) là một nguyên tố vi lượng rất quan trọng trong quá trình phát triển của cây trồng. Kẽm giúp cho cây trồng chuyển hóa lân hiệu quả, tạo điều kiện tổng hợp enzin ..