Công ty Phân Bón Phú Định

CHELATE MANGAN EDTA-Mn

Mã sản phẩm: VL-04A

Giá bán: 0đ/kg

Chelate Manganium ( chelate Mn)

Mn  NaEDTA

Thành phần Mn > 10 %