Công ty Phân Bón Phú Định

SULPHATE MANGAN MnSO4

Mã sản phẩm: VL-04

Giá bán: 0đ/kg

Sulphate Mangan

MnSO4 -  H2O

Tan hoàn toàn thành phần Mn > 31 %