Công ty Phân Bón Phú Định

CHELATE SẮT (EDTA-Fe)

Mã sản phẩm: VL-1

Giá bán: 0đ/kg

Chelate Iron ( chelate sắt  EDTA_Fe Na )

Thành phần Fe > 13 %

Chelate sắt là nguyên tố vi lượng quan trọng trong sự phát triển của cây, giúp cây quang hợp ánh sáng hình thành diệp lục tố, thiếu sắt cây sẽ vàng lá, cằn cỗi, năng suất thấp.