Công ty Phân Bón Phú Định

MOLIBDATE AMONIUM

Mã sản phẩm: VL-08

Giá bán: 0đ/kg

Molibdate Amonium được tổng hợp từ quặng Molibden và Amoniac  gọi làm Mo Amon, nếu phản ứng với NaOH thì gọi là Mo Natri.  Muối Molipdate Amon là những tinh thể muối hình lập phương, có mùi khai. tan hoàn toàn trong nước, có hàm lượng Mo từ 50 - 54 %