Công ty Phân Bón Phú Định

CHELATE MAGNESIUM

Mã sản phẩm: TL-04

Giá bán: 0đ/kg

Chelate Magneium ( EDTA-Mg Na) Mg = 6 %

Sản phẩm nhập khẩu từ Ấn Độ/ Bỉ