Công ty Phân Bón Phú Định

SULPHATE SẮT FeSO4-7H2O

Mã sản phẩm: VL-01A

Giá bán: 0đ/kg

Sulphate sắt

FeSO4 - 7 H2O

 

 Tan hoàn toàn trong nước. phần Fe > 17 %