Công ty Phân Bón Phú Định

NPK 30-10-10 ( nẩy chồi, đọt non, ra lá)

Mã sản phẩm: CC-06

Giá bán: 0đ/kg

Phân bón cao cấp U-50 ( 30-10-10) chuyên dùng cho lúa, rau màu, cây có lá, phục hồi vườn cây sau thu hoặch

Phân bó cao cấp 30-10-10 dùng cho các trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tưới nhỏ dọt, trồng rau sạch ..