Công ty Phân Bón Phú Định

NPK 6-6-6 ( Phục hồi vườn cây)

Mã sản phẩm: CC- 03

Giá bán: 0đ/kg

Phân bón U-6. dòng cao cấp chuyên ra rễ, phục hồi bộ rễ khỏe mạnh.. Thành phần N (tổng) = 6 %, P2O5 ( hửu hiệu) = 6 % và K2O (hửu hiệu) = 6 % có bổ sung Amino Acid, Kalihumate USA,  Rong biển, Fun vích, vi lương cao cấp dạng chelate.  nguyên liệu hoàn toàn nhập khẩu