Công ty Phân Bón Phú Định

KALI HUMAT ACID 01P

Mã sản phẩm: HC-06

Giá bán: 15.000đ/kg

Kali Humate 01P hửu cơ humic 45 % và Kali 8 %,