Công ty Phân Bón Phú Định

AMINO ACID ( ACID AMIN)

Mã sản phẩm: HC-09

Giá bán: 0đ/kg

Amino Acid còn gọi là Acid amin được tổng hợp từ xác động vật, xác cá có thành phần dinh dưỡng cao cấp, rất tốt cho sự sinh trưởng của cây trồng.