Công ty Phân Bón Phú Định

SUPER KALI HUMATE 09F

Mã sản phẩm: HC-02

Giá bán: 0đ/kg

Kali Humat 09F cao cấp nhập khẩu, được tổng tợp từ xác thực vật, có thành phần hữu cơ Humic 70-80%, Kali 9-10. có thành phần Funvic 8-10 %. Đây là dòng Kali humat được yêu chuộng. Bón Kali Humat  vườn cây sẽ tốt cực kỳ nông sản sẽ cãi thiện rõ rệt.