Công ty Phân Bón Phú Định

SUPER KALI HUMATE POWDER GOLD USA (MỸ)

Mã sản phẩm: HC-01

Giá bán: 0đ/kg

Kali Humat Hoa Kỳ cao cấp Sản xuất tại Hoa Kỳ, được tổng tợp từ xác thực vật, có thành phần hữu cơ Humic 70-80%, Kali 10-11. Đây là dòng Kali humat tốt nhất hiện nay. Bón Kali Humat Hoa Kỳ vườn cây sẽ tốt cực kỳ nông sản sẽ cãi thiện rõ rệt.