Công ty Phân Bón Phú Định

KALI HUMATE SUPPER VÃY

Mã sản phẩm: HC-05

Giá bán: 25.000đ/kg

Super Kali Humate cao cấp được tổng tợp từ xác thực vật, có thành phần hữu cơ Humic 70-80%, Kali 8-10 % Funvic 8-10 %,