Công ty Phân Bón Phú Định

MKP HaiFa KH2PO4

Mã sản phẩm: DL-9

Giá bán: 0đ/kg

  • Phân bón cao cấp nhập khẩu từ ISRAEL của tập đoàn HaiFa nỗi tiếng
  • MKP tan tốt trong nước, 
  • Thành phần : P2O5= 52 % và K2O = 34 %