Công ty Phân Bón Phú Định

TRUNG VI LƯỢNG U18

Mã sản phẩm: U-18

Giá bán: 0đ/kg

TRUNG VI LƯỢNG  U -18

 

 Nguyên liệu nhập khẩu. Tan hoàn toàn có thể rải gốc hoặc phun lên lá

Sản phẩm rất tốt, được yêu chuộng, bán mạnh nhất hiện nay